TIPOVI BAZENA

Podjela bazena

Bazene se razlikuju po tome dali su izrađeni od armirano-betonske konstrukcije, poliestera ili su montažni bazeni koji su u većini slučajeva izrađeni od metalne konstrukcije na koju se montira PVC-folija. Razlikuju se još i po izvedbi sustava (preljevni ili skimmerski) , veličini  i namjeni. Završna obloga kod betonskog bazena može biti od staklenog mozaika , keramike , posebne bazenske boje ili PVC-folije.

Betonski bazen

Izgradnja armirano-betonske konstrukcije bazena klasičnim načinom uz korištenje oplate, još uvijek je najčešći način gradnje bazena za plivanje, a gotovo jedini način izgradnje ako se radi o javnim bazenima za plivanje većih dimenzija. Ljubitelji estetike biti će oduševljeni elegancijom bazena. Izgradnja armirano-betonske konstrukcije  ne poznaje granice kada je u pitanju izgradnja bazena.

Montažni bazen

Montažni bazeni su brzo i ekonomično rješenje. Sastoje se od galvanizirane metalne konstrukcije, elemenata za pričvršćivanje i PVC folije (liner).Kod montažnih bazena vodonepropustnost osigurava PVC-folija. Dostupni su u različitim dimenzijama i oblicima. Mogu se postaviti nadzemno i podzemno ovisno o modelu i izvedbi.

Poliesterski bazen

Poliesterski bazen je u potpunosti izrađen u tvornici. Bazen se dostavlja u jednom komadu te se dizalicom postavlja na mjesto iskopa. Potrebno je pripremiti armirano betonsku podlogu te se nakon postavljanja zasipa mršavim betonom. Kod nekih proizvođača nije potrebna armirano betonska podloga. Prednost poliesterskih bazena je brza ugradnja.

NAJKVALITETNIJA I NAJISPLATIVIJA OPCIJA

Betonski bazen

Preporuka tvrtke Bazenska Tehnika je izrada betonskog bazena te oblaganje keramičkim mozaikom kao završnom  oblogom što predstavlja najkvalitetniji način izrade bazena te s obzirom na dugoročnu investiciju u konačnici i najisplativiju opciju.

najisplativija-tehnika-2

Prednosti mogu biti slijedeće

    • Cijena – pogotovo ako se odlučite za samogradnju

 

    • Oblik i dimenzije bazena nisu ograničene

 

    • Dostupnost materijala za izradu armirano-betonske školjke

 

    • Raspored dodatne opreme (masaže, protustrujci) mogući po izboru investitora, nije limitiran

 

    • Širok izbor završne obloge

 

    • Trajnost i dugovječnost

 

    • Puno atraktivniji dizajn nego kod poliesterskih ili montažnih bazena
najisplativija-tehnika-1

OBRADA BAZENSKE VODE

Sustav obrade

Kada se radi o bazenim koji su namijenjeni javnoj upotrebi, opcija bazena sa preljevnim kanalom je prikladnija, gotovo neophodna, osim u slučajevima kada je opterećenost bazena brojem kupača vrlo mala. Sustav bazena sa skimmer-om je sasvim dovoljan za idealno održavanje bazenske vode ispravnom, te s gledišta higijene i higijenske ispravnosti vode u bazenu nema potrebe za preljevnim kanalom.

Bazen sa skimmerima

Sustav  obrade  bazenske vode sa skimmerimaprestavlja jednostavniju i jeftiniju opciju te je ograničen na upotrebu na bazenima za privatnu i rezidencijsku namjenu.
Površinski (kritični) dio bazenske vode odvodi se u sustav za obradu bazenske vode putem skimmera dok se dubinski dio odvodi preko podnog ispusta. Prolaskom kroz sustav  provjerava se kvalieta bazenske vode, vrši filtracija te zagrijavanje i dezinfekcija. Kondicionirana (obrađena) voda vraća se u bazen putem istrujnih mlaznica smještenih u zidovima bazena. Pravilan raspored elemenata omogućuje optimalmomješanje i pravilnu cirkulaciju vode unutar bazenske školjke te, uz ranije spomenutu obradu, bazenku vodu čini kristalno čistom i idealnom za kupanje.
Potreban broj elemenata te kapacitet postrojenja za obradu bazenske vode određuje se prema namjeni bazena, vodenoj površini, dubini vode te volumenu i obliku bazena.
Razina vode u bazenu u odnosu na šetnicu (ili rubni kamen) niža je za cca 10 cm. Reguliranje razine vode vrši se preko mehaničkog nivo regulatora (u većini slučajeva iako je dostupna opcija sa osjetnikom nivoa u skimmeru i el. jedinicom za aktivaciju el.megnetskog ventila) te preko preljeva smještenog u skimmeru preko kojeg se eventualni  višak vode iz bazena odvodi u sustav otpadnih voda.

bazen_sa_skimerima
preljevni_bazen

Preljevni bazen

Preljevni sustav za obradu bazenske vode prestavlja kvalitetniju i nešto skuplju opciju te se primjenjuje kako na većim i javnim  tako i na privatnim i rezidencijskim bazenima. Površinski (kritični) bazenske vode odvodi se preko preljevnog kanala i preljevnog sustava u kompenzacijski spremnik. Kompenzacijski spremnik ima funkciju prihvata bazenske vode u recirkulaciji, akumuliranja vode istisnute od kupača u bazenu te sadrži vodu potrebnu za pranje i ispiranje filtra. Nakon kompenzacijskog spremnika neobrađena bazenska voda odvodi se preko filtarske pumpe u postrojenje za obradu u kojem se provjerava kvaliteta, vrši filtracija, zagrijavanje i dezinfekcija. Kondicionirana (obrađena) bazenska voda vraća se u bazen preko istrujnih mlaznica smještenih u podu bazena  time osiguravajući cirkučaciju bazenske vode odozdo prema gore što prestavlja kvalitetnije rješenje. Pravilan raspored istrujnih mlaznica, uz već spomenutu obradu, osigurava kristalno čistu i kvalitetnu vodu.
Potreban broj istrujnih mlaznica te kapacitet postrojenja za obradu vode, kompenzacijskog spremnika i preljevnog sustava određuje se prema namjeni bazena, vodenoj površini, dubini vode te samom volumenu bazena.
Razina vode u bazenu jednaka je razini šetnice kod preljeva na svim stranama dok je kod preljeva na na manje strana (ovisno o situaciji i položaju – uglavnom jednostrani ili dvostrani ali nije uvjet) razina bazenske vode niža u odnosu na šetnicu 8 – 10 cm.
Regulacija nivoa vode vrši se preko jedinice za automatsku nadopunu opremljene osjetnicima nivoa smještenim u kompenzacijskom spremniku i el-magnetskim ventilom dok se eventualni višak vode po potrebi odvodi preko preljeva smještenog u kompenzacijskom spremniku u sustav za otpadne vode.